SERVICII OFERITE:
– Imprumutul traditional poate fi de pana la 47.000 lei, rambursabil in 60 luni;
– Imprumuturi traditionale pentru amenajarea gospodariei cu valori cuprinse intre 25.000 si 47.000 lei, cu costuri reduse;
– Imprumuturi traditionale-promotionale acordate cu ocazia diverselor evenimente: Paste, Craciun, inceperea anului scolar si pentru vacanta, in valoare de pana la 10.000 lei, rambursabile in maxim 28 luni, avand costuri mai mici decat imprumuturile traditionale;
– Imprumutuul pe termen scurt in valoare de pana la 5.000 lei;
– Imprumutul pe termen mediu in valoare de pana la 5.000 lei, rambursabil in max 12 luni.

Tipurile de imprumuturi:
1.Împrumuturi traditionale, în cuantum de pâna la 3 ori fondul social acumulat. În cadrul acestei categorii, consiliul director poate stabili variante de împrumuturi prin care sa stimuleze stabilitatea membrilor, sporirea permanenta a fondului social, respectarea stricta a prevederilor contractelor de împrumut.
2. Împrumuturi pe termen scurt. Durata pentru care se acorda aceste împrumuturi este de 1-12 saptamani. Plafonul maxim pentru aceste împrumuturi se calculeaza în functie de raportul dintre rata lunara a împrumutului plus dobânda si venitul lunar net. Împrumutul si dobânda se achita la scadenta conform contractului de împrumut.
3. Împrumuturi pe termen mediu. Durata pentru care se acorda aceste împrumuturi este de 1-12 luni. Aceste împrumuturi pot fi acordate daca se îndeplinesc cumulativ conditiile:
a) casa de ajutor reciproc sa aiba capacitatea financiara adecvata;
b) beneficiarul împrumutului sa poata acoperi rata împrumutului plus dobânda aferenta.

Casa de ajutor reciproc, daca nu are suficiente disponibilitati financiare pentru satisfacerea solicitarilor de împrumuturi pentru membrii sai poate apela la împrumuturi de la fondul de lichiditati al UJCAR D-ta si/sau al Uniunii Nationale, de la alte institutii financiare, în conditii care se negociaza.

Acordarea împrumuturilor:
Casa de ajutor reciproc acorda împrumuturi cu dobânda numai membrilor sai, de regula, in rate lunare egale, în baza contractelor de împrumut încheiate, în conditiile stabilite în prezentul statut, în politicile si procedurile de împrumut.
Consiliul director aproba politicile si procedurile de împrumuturi în temeiul Normelor interne de creditare, tinând cont de urmatoarele criterii:
a) categoria si marimea împrumutului;
b) capacitatea de plata;
c) durata împrumutului;
d) rata dobânzii si modalitatea ei de calcul;
e) tipul de garantii, în functie de scopul împrumutului acordat si de capacitatea de a aduce garantii;
f) procedurile pentru acordarea împrumutului;
g) procedurile pentru urmarirea termenelor de plata ale împrumutului;
h) procedurile pentru plata împrumutului si modalitatile de recuperare;
i) procedurile pentru recuperarea împrumutului nerambursat la termenele stabilite.
j) consiliul director stabileste, dupa caz, comisioane daca sunt permise de lege.

Fiecare împrumut va fi solicitat printr-o cerere scrisa pe formular tipizat, specific. Cererea va cuprinde tipul împrumutului, marimea acestuia, garantia oferita, precum si alte informatii care sunt solicitate de politicile de împrumuturi. Cererile de împrumut vor însoti contractele de împrumut.
Cererile de împrumut vor fi aprobate conform prezentului statut si politicilor de împrumuturi.
Un membru al casei de ajutor reciproc sau un grup de membrii ai aceleiasi C.A.R. care depind de acelasi buget nu pot împrumuta sau nu pot avea obligatii fata de C.A.R. care sa depaseasca 5% din totalul portofoliului de împrumuturi.
Daca girantul este membru al Asociatiei C.A.R. INVATAMÂNT TÂRGOVISTE I.F.N. nu poate oferi o garantie sau împrumuta, daca datoria sa adunata cu suma pentru care garanteaza depasesc prevederile al.5.
Împrumuturile acordate membrilor consiliului director, cenzorilor, salariatilor C.A.R. si membrilor de familie ai acestora se aproba numai de consiliul director. Când se aproba un astfel de împrumut, persoana respectiva nu participa la vot.

Procedura de acordare a împrumutului:
Împrumuturile se acorda cu aprobarea consiliului director/comitetului de împrumuturi sau a salariatului împuternicit de acestea.
Înaintea acordarii împrumuturilor se verifica:
a) îndeplinirea conditiilor de constituire a fondurilor;
b) analiza elementelor înscrise în cerere;
c) existenta adeverintei din care sa rezulte salariul de incadrare si venitul net lunar;
d) analizarea împrumuturilor anterioare si corectitudinea restituirii acestora;
e) analiza eventualilor factori de risc: perturbari socio-economice specifice zonei, migratii, restructurarii etc.;
f) daca venitul net acopera rata lunara la fondul social, împreuna cu rata lunara a împrumutului plus dobânda aferenta (se aplica si în cazul girantilor)
g) acoperirea cu garantii a împrumutului;
h) giranti, ipoteca, fondul social;
i) perfectarea asigurarilor pentru riscul de neîncasare a împrumutului sau asigurarea garantiilor (daca se opteaza);
j) alte informatii necesare acordarii împrumutului.                                                               k) semnarea unui acord de prelucrare date de catre titularul imprumutului si giranti.

FONDURI Asociatia C.A.R. Invatamant Targoviste
In sedinta Consiliului Director din data de 31.05.2019 s-au aprobat Normele privind fondurile la CAR INVATAMANT TARGOVISTE IFN, norme care reglementeaza depunerea fondurilor si valoarea acestora. Astfel ca, soldul total al fondului social/ membru nu poate depasi suma de de 30.000 lei, iar depunerea lunara la fondul social sa fie cuprinsa intre 20 lei si 200 lei.

AVANTAJE:
a) dobânzi atractive
b) posibilitatea maririi fondului social prin transfer sau depunere la casieria Asociatia C.A.R. Invatamant Targoviste;
c) acces rapid la împrumuturi rezonabile
d) împrumuturile pe termen scurt se acorda pe loc
e) împrumuturile pe termen lung se acorda în maxim 1 luna
f) economie de timp
g) beneficii tentante la fondul social, la finele anului
h) acordarea de împrumuturi pe baza unui contract usor de completat
i) aprobarea împrumuturilor în functie de capacitatea de plata a solicitantului
j) rambursarea împrumuturilor pe termen mediu si lung prin retinere pe statul de plata
k) eliminarea formularisticii complicate, specifica altor institutii financiare.                   l) acordarea unor ajutoare sociale pentru diferite evenimente din viata membrilor CAR.