CASA DE AJUTOR RECIPROC a salariatilor din INVATAMANT TARGOVISTE, denumita prescurtat C.A.R. Invatamant Targoviste, este asociatie fara scop lucrativ, institutie financiara nebancara, organizata pe baza liberului consimtamant al salariatilor, in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor sai.

CAR Invatamant Targoviste este persoana juridica si dobandeste aceasta calitate din 1997 cand a fost inregistrata la Judecatoria Tragoviste la nr.35/1997. Isi desfasoara activitatea pe baza statutului propriu, aprobat in adunarea generala a membrilor, cu respectarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, completata si modificata prin Legea nr. 135/ 2003, a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile si a altor reglementari legale in domeniu.
C.A.R. Invatamant Targoviste foloseste simbolul grafic al sistemului CAR din Romania, asa cum este inregistrat la OSIM de Uniunea Nationala.

Sediul C.A.R. Invatamant Targoviste este pe strada Poet Grigore Alexandrescu, bl. E5, parter, oras Targoviste, jud. Dambovita.

Scopul casei de ajutor reciproc este sprijinirea si intrajutorarea materiala prin acordarea de imprumuturi membrilor sai.

Obiectul de activitate al C.A.R. Invatamant Targoviste il constituie atragerea de depuneri sub forma de fonduri sociale numai de la membrii sai, acordarea de imprumuturi cu dobanda care se reintoarce la fondul social al acestora, dupa deducerea cheltuielilor de functionare si constituirea fondurilor statutare.
C.A.R. Invatamant Targoviste este reprezentata la nivel teritorial de Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Dambovita, iar la nivel national si international de Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc din Romania. Ele sustin, apara, prezinta si protejeaza interesele specifice caselor de ajutor reciproc si ale membrilor acestora in relatiile cu organele centrale si locale ale administratiei de stat, cu institutiile financiare, juridice si cu alte organizatii din Romania. De asemenea, Uniunea Judeteana si Nationala asigura supravegherea si controlul caselor de ajutor reciproc afiliate.

Organele de conducere si de control ale C.A.R. Invatamant Targoviste sunt:
a. Adunarea generala
b. Consiliul director
c. Comisia de cenzori.

Patrimoniul C.A.R. Invatamant Targoviste este constituit la infiintare sub forma de aport social si este actualizat periodic din taxele de inscriere incasate de la membrii C.A.R. la dobandirea calitatii de membru ai casei de ajutor reciproc.
Fondurile proprii ale C.A.R. Invatamant Targoviste sunt:
– aportul social ;
– rezerva statutara;
– rezerva de risc.
Rezerva statutara constituie patrimoniu obstesc indivizibil, nu poate fi reclamat de membrii individuali sau distribuit acestora. Ea se constituie din excedentul realizat la inchiderea exercitiului financiar si trebuie mentinuta pentru a realiza siguranta depunerilor la fondul social si pentru a acoperi eventualele pierderi din functionare, altele decat cele din imprumuturi neincasate.
Rezerva de risc se constituie din rezultatul exercitiului inregistrat la finele anului financiar si se utilizeaza pentru stingerea imprumuturilor nerecuperabile.

DREPTURILE MEMBRILOR C.A.R. INVATAMANT TARGOVISTE :
• sa participe la adunarile generale (conferinte);
• sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
• sa depuna fond social si sa primeasca imprumuturi, in cuantumul si conditiile aprobate de consiliul director;
• sa beneficieze de serviciile oferite de C.A.R.;
• sa participe la repartizarea excedentului proportional cu fondul social acumulat pe perioada in care a avut calitatea de membru;
• sa solicite, cu aprobarea consiliului director , reesalonarea ratelor cu respectarea termenului prevazut in statut,
• sa paricipe la analiza, dezbaterea si solutionarea problemelor casei si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii si a statutului acesteia;
• sa primeasca, la cerere scrisa, un extras cu situatia personala;
• in caz de deces, toate drepturile titularului se restituie mostenitorilor legali, la cererea acestora, dupa ce s-au retinut datoriile catre casa. In cazul in care sumele imprumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferentei se va face de la mostenitorii legali, conform legii; sa se transfere in cazuri justificate la o alta casa de ajutor reciproc cu recunoasterea fondului social si a vechimii in CAR.

OBLIGATIILE MEMBRILOR C.A.R. INVATAMANT TARGOVISTE:
• sa studieze, la inscriere, prevederile statutului C.A.R., sa plateasca taxa de inscriere sis a constituie fondul social minim;
• sa respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de functionare si hotararile adunarii generale;
• sa participe la buna desfasurare a activitatii casei de ajutor reciproc, la elaborarea si infaptuirea hotararilor adunarii generale;
• sa apere integritatea fondurilor si sa contribuie la dezvoltarea lor;
• sa depuna la fondul social initial o suma in limita hotarata de adunarea generala;
• sa achite ratele si dobanda la imprumutul contractat in conditiile stabilite.