Casa de Ajutor Reciproc Invatamant Targoviste vine in sprijinul persoanelor vulnerabile

Investeste in oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritara: 6. “Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de interventie: 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: ICAR Incluziune prin microcredit si Ajutor Reciproc – strategie sustenabila a economiei sociale pentru ocupare si creare de intreprinderi sociale