LEGI ȘI ARTICOLE CARE SE REGĂSESC ÎN CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT

Art. 2300 – Fideiusiunea solidară Atunci când se obligă împreună cu debitorul principal cu titlu de fideiusor solidar sau de codebitor solidar, fideiusorul nu mai poate invoca beneficiile de discuţiune şi de diviziune. Art. 2297 – Pluralitatea de fideiusori Atunci când mai multe persoane s-au constituit fideiusori ai aceluiaşi debitor pentru aceeaşi datorie, fiecare dintre ele